آقای مهندس بختیار علم‌بیگی
رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر علیرضا کیانی آذربایجانی
نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس جمشید فروزش
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس بهرام زندی
خزانه دار
آقای مهندس حسام بیگدلو
دبیر انجمن
آقای مهندس مهدی صابری
عضو هیئت مدیره
آقای دکتر پیام شاه علی
عضو هیئت مدیره
آقای مهندس پیمان عزتی
بازرس
WhatsApp Image 2022-08-16 at 11.34.44 AM
آقای مهندس مهدی زمانی
بازرس
آقای مهندس محمد جواد امینی
قائم‌ مقام دبیر
خانم دکتر عارفه کمپانی سعید
مدیر آزمایشگاه
X