اعضاء کمیسیون

 

  • جناب آقای بابک فراهانی ( شرکت آریا شیمی رایکا )
  • جناب آقای وحید حسینیان ( شرکت پدیده شیمی نیلی )
  • سرکار خانم بنفشه نیکو ( شرکت سینا بینش )
  • جناب آقای سید سعید جعفری ثابت ( شرکت سورفین )
  • جناب آقای پیمان خسروی ( شرکت شکوفا شیمی آرین )
  • جناب آقای احسان منتصر ( شرکت صنایع بهداشتی پایدار )
  • جناب آقای مجید کامکار ( شرکت کیا بهداشت )
  • جناب آقای غلامی فر ( شرکت محب قزوین )
  • جناب آقای سامان دادگستر ( شرکت یاس شیمی )
X