دامنه فعالیت

 آزمایشگاه میکروبیولوژی پیشرو در انجام تست‌های کنترل کیفی

میکروبی کلیه محصولات شوینده، آرایشی، بهداشتی و سلولزی

نقشی موثر در ارتقا کیفی محصولات مذکور داشته و با بهره‌گیری

از امکانات پیشرفته و نیروی متخصص باتجربه، گامی در توسعه تحقیقات در این زمینه برداشته است.

آزمایشات:

 • شمارش کلی باکتری‌های مزوفیل هوازی
 • جستجوی اشرشیاکلی
 • جستجو استافیلوکوکوس
 • شمارش اورئوس کواگولاز مثبت
 • شمارش کپک و مخمر
 • جستجوی سودوموناس آئروژینوزا
 • جستجوی کاندیدا آلبی کنس
 • تست نگهدارنده ها
 • برگزاری دوره های کاراموزی برای مسئولین کنترل کیفی

 

تجهیزات

 • فریزر 70- درجه سانتی‌گراد جهت نگه‌داری سوش‌های میکروبی
 • کابینت UV
 • هود لامینار

 

X