اعضاء کمیسیون

 

 • جناب آقای حسام خرمی ( شرکت آریا شیمی رایکا )
 • جناب آقای محمد پایدار مقدم ( شرکت آنا سیمین )
 • سرکار خانم ریحانه روغنی ( شرکت بتا فرآیند شیمی )
 • جناب آقای حمیدرضا کاکاوند ( شرکت بهداش )
 • جناب آقای صادق عسکری ( شرکت پدیده شیمی جم )
 • جناب آقای بابک باباجانزاده ( شرکت پدیده شیمی غرب )
 • جناب آقای سید مهدی مجیدی ( شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )
 • جناب آقای منصور فرهنگی ( شرکت شکوفا شیمی آرین )
 • جناب آقای محمدرضا پارسا نژاد ( شرکت صنایع شیمی پتروشیمی ایران )
 • جناب آقای عقیل گبرگ تکلیمی ( شرکت محب روپاک کیمیا )
 • جناب آقای حسین الامی ( شرکت نوید نور پلیمر )

 

X