در گفت‌وگو با مدیر کل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غیرفلزی مطرح شد: نقش استانداردهای اختیاری و اجباری در تضمین کیفیت محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی

رعایت استانداردهای لازم موضوعی است که در تمام صنایع از اهمیت قابل توجهی برخوردار است؛ این در حالی است که در صنایعی…

X