اعضاء کمیسیون

 

 • جناب آقای علیرضا کیانی آذربایجانی
 • جناب آقای محمد علی گرجی – ریاست کمیسیون ( شرکت طبیعت زنده )
 • جناب آقای شاهین عازم ( شرکت ایران آوند فر )
 • جناب آقای مسعود صحرائی راد ( شرکت پارس آزمای طب )
 • سرکار خانم نگار حقیقی ( شرکت پارس حیان )
 • جناب آقای میر مهدی هاشمی ( شرکت جی )
 • جناب آقای محمد نیلفروشان ( شرکت ایران ناژو )
 • جناب آقای پیمان کیانیان ( شرکت خورشید فناوران نفیس )
 • سرکار خانم فاطمه جهانگیر ( شرکت دکتر جهانگیر )
 • جناب آقای مسعود نیلفروشان ( شرکت سرمه )
 • جناب آقای حجت گشایشی ( شرکت شانا عطر )
 • جناب آقای مهدی پرچم آزاد ( شرکت عطر آگین )
 • جناب آقای هادی نبی زاده ( شرکت کفساز شرق )
 • جناب آقای مجید کامکار ( شرکت کیا بهداشت )
 • جناب آقای محمد بقائی ( شرکت کیمیا فراز زیبایی )
 • جناب آقای علی محمد معصومی ( شرکت ویدا )
 • جناب آقای جوادی ( شرکت سازیبا )
 • جناب آقای سعید نیکخواه (شرکت دنیای عناصر نوین کیان)
 • سرکار خانم عزیزه تیموری – مسئول آمار و اطلاعات ( شرکت آرین گستر )
X