اعضاء کمیسیون

 

 • جناب آقای اردلان یوسف پور ( شرکت شیمیایی بهداش )
 • جناب آقای علی اکبر سرمدی ( شرکت پارس ایده سبز )
 • جناب آقای احمد فرج زاده ( شرکت پارس سولفیت )
 • جناب آقای محمد مرزبان ( شرکت تولیدی جاوید )
 • جناب آقای علی رزاقی ( شرکت شکوفا بهداشت آرین )
 • سرکار خانم مریم ذرات شعاع ( شرکت طبیعت زنده )
 • جناب آقای هادی نبی زاده ( شرکت کفساز شرق )
 • جناب آقای میثم نورمحمدی ( شرکت لقمان )
 • جناب آقای امیر قلی ( شرکت محب روپاک کیمیا )
 • جناب آقای حسین حسینی ( شرکت مروارید هامون )
 • جناب آقای حسین آلامی ( شرکت نوید نور پلیمر )
X