دوره آموزشی مبانی مدیریت استراتژیک

  • تاریخ برگزاری: 1402/02/18
  • مکان برگزاری: انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
  • مدرس: جناب آقای دکتر لشکر بلوکی
  • تعداد افراد شرکت کننده: 26 نفر
X