دوره آموزشی محصولات مایعات ظرفشوئی و پاک کننده ماشین ظرفشوئی

تاریخ برگزاری : هشتم و دهم اسفند ماه 1401

مکان برگزاری: انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

مدرس: سرکار خانم دکتر کمپانی سعید

تعداد افراد شرکت کننده: 38 نفر

X