نگاهی به بزرگترین رویداد فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و شوینده کشور ایران کازمتیکا؛ رویدادی که به هم‌افزایی صنعت و دانشگاه کمک کرد

پنجمین همایش و نمایشگاه فراورده‌های آرایشی، بهداشتی شوینده و صنایع وابسته (ایران کازمتیکا) از ۱۲ تا ۱۴ دی‌ماه در هتل المپیک تهران…

X