در گفتگو با مدیرعامل شرکت به‌سامان درمان پارسیان: تولید‌کننده برای دریافت تسهیلات به حمایت دولت نیاز دارد

قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل گریبانگیر تولیدکنندگان است؛ چراکه اقدام به تعیین قیمت محصولات شوینده، بهداشتی-آرایشی توسط دولت و بدون توجه به…

در گفت‌و‌گو با مدیرعامل شرکت صفا رایحه‌آفرین توس مطرح شد: عدم وجود مجوزهای واردات مواد اولیه؛ سد عظیمی برای تامین خط تولید

با توجه به چالش‌هایی که در صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی وجود دارد عملا افزایش دفاتر فروش در شهرهای متعدد کشور با…

X