محققان در تحقیقی به بررسی توسعه و اعتبارسنجی یک سیستم تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) برای تجزیه و تحلیل تصاویر پوست صورت پرداختند. در این بررسی هوش مصنوعی با استفاده از ارزیابی‌های متخصصان و بررسی امکان‌سنجی آن، به تحقیقات روی پیری پوست پرداخت. در این تحقیقات به‌طور خاص به ارزیابی تغییرات در ویژگی‌های پوست صورت زنان کره‌ای با افزایش سن آنها پرداخته شد. در این ارزیابی، سیستم تشخیص پوست صورت مبتنی بر هوش مصنوعی از تصاویر صورت زنان کره ای برای تجزیه و تحلیل چین و چروک، رنگدانه، منافذ پوست و سایر نقاط قرمز پوست استفاده کرده است.

یادگیری عمیق متخصصان بالینی؛ روش این پژوهش

این مطالعات از روش متخصصان بالینی و یادگیری عمیق از پژوهش‌های آنها استفاده می‌کند‌ و در واقع دقت و حساسیت سیستم هوش مصنوعی با رویکرد تجزیه و تحلیل همبستگی بین تشخیص‌های این سیستم و تشخیص‌های متخصصان را بررسی و ارزیابی کرده است. در این ارزیابی‌ها و تحقیقات، از تصویر 120 نفر از زنان کره ای 10 تا 60 ساله برای ارزیابی تغییرات در ویژگی‌های مختلف پوست صورت در اثر افزایش سن آنها با استفاده از هوش مصنوعی استفاده شده است.

مطالعات آماری چه می‌گویند؟

مشاهدات این تحقیق نشان می‌دهد؛ دقت و حساسیت سیستم توسعه‌یافته عالی کمتر از 9% بوده است، و نمرات تشخیص با استفاده از ناحیه شناسایی‌شده و شدت هر مورد، به‌طور معنی‌داری با نتایج ارزیابی بصری کارشناسان بالینی همبستگی بیشتری داشته است (8.8، p< 001.). همچنین در این تحقیق بالینی تصاویر صورت زنان کره ای 10 تا 60 ساله برای بررسی تغییر در میزان چین و چروک، رنگدانه‌ها و منافذ پوست با افزایش سن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا با استفاده از سیستم هوش مصنوعی مشخص شود با افزایش سن چه تغییراتی روی پوست ایجاد می‌شود.

نتایج شگفت‌انگیز هوش مصنوعی در تحقیقات و آزمایشات پوستی

در این راستا گروه سنی 20 تا 30 سال به‌عنوان طیف سنی که بیشترین تغییرات را دارند، شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل مشخصات دقیق پوست در هر مورد نشان می‌دهد که چین و چروک‌ها و رنگدانه‌ها به طور قابل توجهی در دهه 30-20 تغییر پیدا کرده و منافذ پوست نیز در دهه 10-20 زندگی افزایش یافته است. از چنین موضوعی می‌توان نتیجه گرفت میان تغییر سن و ایجاد لکه‌های قرمز پوست ارتباط معنا‌‌‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج این تحقیق می‌گوید، سیستم تشخیص پوست صورت مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند به طور خودکار شرایط پوست را بر اساس قضاوت متخصص بالینی و تنها با استفاده از تصاویر عکاسی بررسی کند و مشکلات آن را تشخیص دهد. همچنین هوش مصنوعی قادر است موارد مختلفی را با جزئیات کمی و بصری متفاوت، تجزیه و تحلیل کند و رویکردهای جدید و مفیدی را در زمینه‌های تحقیقاتی مانند مطالعه پیری پوست صورت که نیاز به منابع بسیار و خصوصیات متفاوتی دارد را ارائه دهد. بنابراین توسعه و کاربرد سیستم‌های تشخیص تصویر پوست صورت مبتنی بر هوش مصنوعی میسر است و منجر به نتایج علمی مفیدی نیز خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X