گزارش ملاقات سفیر کشورمان با با وزیر ارتقای سرمایه گذاری

گزارش ملاقات سفیر کشورمان با  با وزیر ارتقای سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸