برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و اسلواکی

برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و اسلواکی

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸