اعزام هیأتی از مدیران عامل شرکتهای مرتبط جهت همکاری و حضور در ایتالیا- میلان

اعزام هیأتی از مدیران عامل شرکتهای مرتبط جهت همکاری  و حضور در ایتالیا- میلان

id

ویرایش شده در سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸