برگزاری نشستی با عنوان "نوآوری سازمانی و تعامل با استارت آپ ها"- اتاق تهران

برگزاری نشستی با عنوان "نوآوری سازمانی و تعامل با استارت آپ ها"- اتاق تهران

ویرایش شده در دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷