اعلام نظرات درخصوص تجارت با کشور کره جنوبی و ارائه مسائل و پیشنهاد درصورت قطع رابطه تجاری با شرکتهای کره ای

اعلام نظرات درخصوص تجارت با کشور کره جنوبی و  ارائه مسائل و پیشنهاد درصورت قطع رابطه تجاری با شرکتهای کره ای

ویرایش شده در سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷