چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر کابل پایتخت افغانستان

چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر کابل پایتخت افغانستان

ویرایش شده در سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹