تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان

تشکیل کمیته  مشترک بازرگانی ایران و قرقیزستان

ویرایش شده در دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹