تماس با ما

فرم تماس با ما


تماس با ما

آدرس: بلوار ميرداماد خيابان البرز، خيابان آناهيتا شرقي، سمت چپ ، پلاك 49 طبقه سوم واحد 5-6

تلفنهاي انجمن و آزمايشگاه: 26413066 26413937 26413498

فاكس دبيرخانه: 26413618

فاكس آزمايشگاه: 26413616

E.M: info@dhci.org

Web: www.dhci.org