تماس با ما

فرم تماس با ما


تماس با ما

خطوط تلفن انجمن و آزمایشگاه:

26714581

26714586

26714597 

آدرس دبیرخانه: ابتدای پاسداران ، سه راه ضرابخانه- سروستان10- کوچه اعلائی- پلاک 20 طبقه دوم

آدرس آزمایشگاه: ابتدای پاسداران ، سه راه ضرابخانه- سروستان10- کوچه اعلائی- پلاک 20 طبقه سوم

 

فکس دبیرخانه  انجمن: 26714316

فکس آزمایشگاه : 26714327

E.M: info@dhci.org

Web: www.dhci.org