نمایشگاه بین المللی بازرگانی پاکستان

برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی پاکستان

تاریخ برگزاری : ششم تا هشتم اسفند ماه

ویرایش شده در سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰توضیحات بیشتر
آگهی  در گزارش عملکرد انجمن ویرایش شده در دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰توضیحات بیشتر