اخبار مواد اولیه 1

در حال حاضر 214 واحد تولیدکننده محصولات بهداشتی ، صنعتی و آرایشی در عضویت شرکت تعاونی می باشند و درصد بالائی از این واحدها نیاز مواد اولیه شیمیایی

ویرایش شده در یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵توضیحات بیشتر