رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان

پرینت
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان

 

ویرایش شده در سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸