نامه آقای دکتر شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص عضویت جناب آقای علم بیگی در شورای سیاستگذاری ایران کازمتیکا

پرینت
نامه آقای دکتر شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو درخصوص عضویت جناب آقای علم بیگی در شورای سیاستگذاری ایران کازمتیکا

ویرایش شده در دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸