برپایی پاویون ج.ا.ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

پرینت
برپایی پاویون ج.ا.ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

ویرایش شده در چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸