برگزاری سیزدهمین نمایشگاه اختصاصی- تخصصی ج.ا.ایران در کشور ازبکستان (تاشکند)

پرینت
برگزاری سیزدهمین  نمایشگاه اختصاصی- تخصصی ج.ا.ایران در کشور ازبکستان (تاشکند)

 

ویرایش شده در سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸