ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر

پرینت
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر

 

ویرایش شده در شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸