راه اندازی سامانه حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) با رویکرد تعامل نظامند و مستمر با فعالان بخش خصوصی-اتاق ایران

پرینت
راه اندازی سامانه حمایت از فعالین اقتصادی (حامی) با رویکرد تعامل نظامند و مستمر با فعالان بخش خصوصی-اتاق ایران

ویرایش شده در سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸