برگزاری هفتمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی به واحدهای تولیدی

پرینت
برگزاری هفتمین دوره اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی به واحدهای تولیدی

 

ویرایش شده در شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸