اعزام هیأت تجاری به سرپرستی آقای مهندس شافعی به پاکستان-22 الی 25 آبان ماه سال جاری

پرینت
اعزام هیأت تجاری به سرپرستی آقای مهندس  شافعی به پاکستان-22 الی 25 آبان ماه سال جاری

 

 

 

ویرایش شده در شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸