بند 1 و 7 سند شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای تجاری، اقتصادی،علمی فرهنگی بین ایران و قزاقستان

پرینت
بند 1 و 7 سند  شانزدهمین اجلاس  کمیسیون مشترک همکاریهای تجاری، اقتصادی،علمی فرهنگی بین ایران و قزاقستان

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸