گزارش تهیه شده در سفارت ایران در پرتوریا جهت بررسی کالاهای وارداتی آفریقای جنوبی در سال 2018

پرینت
گزارش تهیه شده در سفارت ایران در پرتوریا جهت بررسی کالاهای وارداتی آفریقای جنوبی در سال 2018

 

دانلود ضمائم نامه 

ویرایش شده در دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸