گزارش ملاقات سفیر کشورمان با با وزیر ارتقای سرمایه گذاری

پرینت
گزارش ملاقات سفیر کشورمان با  با وزیر ارتقای سرمایه گذاری

 

 

 

 

 

 

 

ویرایش شده در چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸