پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان-مهرماه-اتاق ایران

پرینت
پانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و ترکمنستان-مهرماه-اتاق ایران

 

 

 

ویرایش شده در سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸