ارسال فهرستی از کالاهای دارای پتانسیل افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و فیلیپین به اتاق ایران

پرینت
ارسال فهرستی از کالاهای دارای پتانسیل افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و فیلیپین به اتاق ایران

ویرایش شده در دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸