نامه اتاق ایران درخصوص برگزاری پاویون ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد 10 الی 19 آبان ماه سال جاری

پرینت
نامه اتاق ایران درخصوص برگزاری پاویون ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد 10 الی 19 آبان ماه سال جاری


ویرایش شده در دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸