نامه اتاق بازرگانی تهران درخصوص پاویون جمهوری اسلامی ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد (10 الی 19 آبان ماه)

پرینت
نامه اتاق بازرگانی تهران درخصوص پاویون جمهوری اسلامی ایران در چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد (10 الی 19 آبان ماه)


ویرایش شده در شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸