نامه اتاق ایران درخصوص اعلام برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای اتباع جمهوری خلق چین

پرینت
نامه اتاق ایران درخصوص اعلام برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای اتباع جمهوری خلق چین


ویرایش شده در یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸