لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تنفیذ قانون اجرای سیاست کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی

پرینت
لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در تنفیذ قانون اجرای سیاست کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی

 

دانلود لایحه اصلاحیه 

ویرایش شده در چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸