نامه اتاق بازرگانی ایران درخصوص"ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاههای تولیدی به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه"

پرینت
نامه اتاق بازرگانی ایران درخصوص"ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاههای تولیدی به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه"

ویرایش شده در شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸