اولین همایش و نمایشگاه فناوریهای نوین کشورهای ساحلی خزر21-22 مردادماه

پرینت
اولین همایش و نمایشگاه فناوریهای نوین کشورهای ساحلی خزر21-22 مردادماه

 

 

ویرایش شده در شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸