برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن صنایع شوینده-98/4/29 در محل سالن کنفرانس اتاق تهران

پرینت
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن صنایع شوینده-98/4/29 در محل سالن کنفرانس اتاق تهران

 

 

ویرایش شده در سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸