همایش با سفیر جمهوری چک جهت کسب اطلاعات درخصوص راههای توسعه روابط تجاری -اقتصادی با کشور جمهوری چک

پرینت
همایش با سفیر جمهوری چک جهت کسب اطلاعات درخصوص راههای توسعه روابط تجاری -اقتصادی با کشور جمهوری چک

ویرایش شده در دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸