واگذاری زمین از سوی کشور اوگاندا در شهرک صنعتی کاپکا به سرمایه گذاران ایرانی

پرینت
واگذاری زمین از سوی کشور اوگاندا در شهرک صنعتی کاپکا به سرمایه گذاران ایرانی

 

واگذاری زمین از سوی 

ویرایش شده در چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸