نامه لغو همایش تجاری ایران و اسلواکی در تاریخ 98/4/4

پرینت
نامه لغو همایش تجاری ایران و اسلواکی در تاریخ 98/4/4

ویرایش شده در سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸