صدور مجوز موردی برای عدم مطالبه کارت بازرگانی

پرینت
صدور مجوز موردی برای عدم مطالبه کارت بازرگانی

 

ویرایش شده در سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸