اصلاح بند 6 شیوه نامه اولویت و بررسی اهلیت متقاضیان واردات کالا با کارت بازرگانی بعد از اسفند 96

پرینت
اصلاح بند 6 شیوه نامه اولویت و بررسی  اهلیت متقاضیان واردات کالا با کارت بازرگانی بعد از اسفند 96

 

ویرایش شده در دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸