اطلاعات طرح اصلاح قانون کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

پرینت
اطلاعات طرح اصلاح قانون کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

 

دانلود فایل اطلاعات طرح اصلاح قانون کار

ویرایش شده در شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸