تفاهم نامه منعقده بین اتاق ایران و اداره کل استاندارد استان تهران جهت توسع کیفیت و حمایت از فعالین اقتصادی

پرینت
تفاهم نامه منعقده بین اتاق ایران و اداره کل استاندارد استان تهران جهت توسع کیفیت و حمایت از فعالین اقتصادی

 

ویرایش شده در سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸