ارتقای سطح رضایت مندی فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان ، تجار و بازرگانان از خدمات گمرکی و ارائه مشاوره حضوری به ذینفعان

پرینت
ارتقای سطح رضایت مندی فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان ، تجار و بازرگانان از خدمات گمرکی و ارائه مشاوره حضوری به ذینفعان

 

ویرایش شده در یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸